Görme Engelliler

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE

 

KURSUN AMACI:

Bilgisayarda muhasebe paket programı kurabilen , işletme hesabı defteri tutabilen, genel muhasebe işlemlerini yapabilen, kasa ,cari, stok, sipariş, irsaliye takibi yapabilen, fatura işleyebilen, banka, çek/senet, demirbaş, bordro takibi,  yedekleme  işlemleri yapabilen muhasebeci yardımcısı  yetiştirmektir. 

 

Bu kursla ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

 

Muhasebe paket programını kurabilecektir.

İşletme hesabı defteri tutabilecektir.

Genel muhasebe işlemlerini yapabilecektir.

Kasa takibi yapabilecektir.

Cari  takibi yapabilecektir.

Stok takibi yapabilecektir.

Sipariş takibi yapabilecektir.

İrsaliye takibi yapabilecektir.

Fatura işleme yapabilecektir.

Banka takibi  yapabilecektir.

Çek/senet takibi yapabilecektir.

Sabit kıymet takibi yapabilecektir.

Bordro takibi yapabilecektir.

Muhasebeleştirme işlemi yapabilecektir.

Yedekleme  işlemleri yapabilecektir.

 

KURS İÇERİĞİ:

 

Ticari Defter ve Belgeler  : 32 saat

Fatura ve İrsaliye : 32 saat

Fatura Yerine Geçen Belgeler  : 32 saat

Bilanço : 32 saat

Yevmiye Defteri  : 32 saat

Büyük Defter  : 32 saat

Mizan  : 32 saat

İşlem Tanımları  : 32 saat

Verileri Kaydetme  : 32 saat

Toplam: 320 saat